UTRIN disponuje na základě  ROZHODNUTÍ O AKREDITACI MŠMT 
ve smyslu  § 108 zákona 435/2004 Sb., a vyhlášky č.524/2004 Sb. o akreditaci  
AKREDITACÍ K PROVÁDĚNÍ REKVALIFIKACÍ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI:   


 1.     Manažer malého a středního podniku

Management malého podniku
Management středního podniku  
Ekonomika, daně a finance 


Profil „manažera malého podniku“:  
 

§        zakládání obchodních společností
§        zajištění činností spojených s oprávněním podnikání (aplikace živnostenského zákona)
§        smluvní vztahy obchodní právo
§        ekonomika a firemní finance
§        správa daní a poplatků  
§        personální management a pracovní právo
§        bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí
§        management firem a metody řízení 
§        marketing a propagace
§        základy výpočetní techniky  
2.     Manažer evropských politik

Manažer Manažer – Strukturální politika EU  
Manažer – Společná zemědělská politika EU
Manažer – Jednotný vnitřní trh EU
Manažer – Bezpečnost potravin


Profil „manažera“  

§         Orientace v legislativě EU a ČR v oblasti volného pohybu zboží, strukturálních fondů a regionální politice, zemědělské politice EU a potravinách. 
§         Zajištění činností spojených s dotační politikou strukturálních fondů EU, zemědělských dotací.
§         Poradenství v oblasti uvádění výrobků na trh.  
§         Poradenství v oblasti bezpečnosti potravin.


UTRIN je oprávněn vydávat pro výše uvedené pracovní činnosti osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.