UTRIN  - poradenská firma s tradicí  


Společnost UTRIN byla založena v roce 1967. Je jednou z mála společností působících v průmyslu, která si udržela předmět svého podnikání až do dnešní doby. 

Firma prochází restrukturalizací dosavadních činností, které vyplývají z nových podmínek na trhu. Zásadní změnou je cílení na nově vznikající segment tzv. kreativního průmyslu. V nových odvětvích z oblasti kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky je možné využít znalostí, dovednosti a získaných v předchozích letech v tradičních průmyslových odvětvích při vnímání, že digitalizace je nezbytnou, základní podmínkou pro realizaci systémových kybernetických principů, pro realizaci inteligentních výrobních systémů a služeb.

Cílem je realizovat vlastní rozvojové projekty v rámci vytvořených platforem partnerství pod značkou UTRIN.

Nové činnosti se zaměření se zaměřuje na přípravu a realizaci rozvojových projektů UTRIN:

·          Poradenskou a projektovou činnost v oblasti „kreativního průmyslu“ – tzv. národní doména (centrum budované ve spolupráci s CVUT zajišťovaná v sídle firmy

·          kurzy celoživotního učení se specializací na NSK - spolupráce s firmami s autorizací osob NSK

·          realizace rozvojových projektů – středisko volného času se zaměřením na 55+