Umožníme k rozvoji zejména začínajícím firmám. 


PORADENSTVÍ

Poradenství je zaměřeno zejména na:

1)   Zavádění nových metod řízení 

2)   Rozvoj firem v návaznosti na možnosti využití programů podpor podnikání

3)  Využívání komunikačních technologií v odbytu.  

4)  Zpracování programu firemního vzdělávání a jeho realizace

7)  Prezentace firem v zahraničí - uvádění služeb na trh 

GLOBÁLNÍ STRATEGIE

Ne ve všech organizacích je jasně definován smysl existence, vytvořeny podmínky pro formulaci cílů a stanovení jejich významu a vytvořeny mechanismy pro trvalou údržbu SWOT-analýzy a podnikové strategie. Pomůžeme Vám formulovat smysluplný komplex cílů a pravidel a zajistíme aparát pro jejich aktualizaci.