Na rozvoji v oblasti kreativního průmyslu úzce spolupracujeme s Bohemian Multimedia s.r.o.

 

Spolupráce s BM vychází zejména z možností využití zkušeností a poznatků a jejich zobecnění v projektech :

a) vzdělávacího kurzu ANOMALIA

b) práci na konkrétních projektech – výrobě 3D filmů

c) Přenosu know-how pro 3D animac

       -       know-how do kreativních průmyslů

       -       know-how v oblasti řízení animované tvorby (organizace řízení, vedení animačních týmů)

       -    zapojení odborníků z Evropy i USA