UTRIN zpracovává analýzy vývoje   

Pro ověření potenciálu trhu v oblasti kreativních průmyslů je nutné vycházet z provedených analýz umožňujících odhad ziskového potenciálu návratností investovaného kapitálu. Pro společnost k úspěchu v každém odvětví, musí mít jasnou představu o tom, kde se vidí, nebo tam, kde by chtěl být v budoucnu. Vision stanoví směr mise společnosti a působí jako základ pro budování strategie, jak dosáhnout tohoto poslání. Rovněž je proto důležité, aby firma disponovala manažerským týmem, který může účinně diktovat vizi do společnosti a řídit firmu k dosažení svých cílů. Pokud firma je příliš velké starosti s tím, kde je v současné době stojí a zanedbává na co těšit, jeho vize je tak krátkozraký a úzce zaměřené, že nebude možné rozpoznat, kdy je v čele ve směru, který není v souladu s jejím posláním.

Základem je hodnocení sil hospodářské soutěže:

(1)     Nový účastníci na trhu  

Jde zejména o dopady možností digitalizace na vznik nových distribučních kanálů prostřednictvím internetu a tím dostupnost v obrovském potenciálu a tím i růst konkurence. 

(2)     Změny v sítích dodavatelů

V důsledku digitalizace dochází ke stavu, kdy se společnosti snaží prostřednictvím outsourcingu snížit náklady s cílem udržet nebo dosáhnout, konkurenční výhodu. Tato strategie především snižuje přináší nové příležitosti, protože firmy jsou schopny zajistit si stejné služby za zlomek nákladů, i když s různým stupněm kvality. Průmysl proto zaznamenává nárůst počtu dodavatelů v důsledku zvýšeného outsourcingu a lze očekávat další zvýšení. 

 (3)  Změny chování konečných zákazníků 

Dostupnost nových digitálních technologií se promítají do chování spotřebitelů, protože konečný kupující má možnost vybírat si a snadno srovnávat. Možnosti využití kreativního průmyslu jako nástroji ke zvýšení úrovně komunikace poskytovatele výrobku resp. služby vytváří nové možnosti a příležitosti pro kreativní průmysly. 

 

(4)     Intenzita konkurence 

Všechna odvětví kreativního průmyslu čelí výzvám z alternativních způsobů realizace. Změny v oblasti reklamy budou v průběhu příštích pěti let významným faktorem. Vizuální znázornění je v době digitalizace nástrojem, kterým je možné oslovit konečného zákazníka. To přináší možnosti uplatnění nových strategií, které se vyvíjejí s ohledem na mobilní / digitální hodnotový řetězec. Spolupráce sníží náklady na inovace a zvýší podíl na trhu spolupracujících firem a současně podpoří další spolupráci a propojování mezi specializovanými službami kreativního průmyslu a výrobců výrobků a služeb.