INICIATIVY V OBLASTI STATISTIKY A INFORMACÍ
 STÁHNOUT
(218 kb)

Je nutné třeba plně využít potenciál regionální politiky jako doprovodu restrukturalizace, která bude nevyhnutelně pokračovat v mnoha odvětvích následkem změn v poptávce a zvýšené globální hospodářské soutěži. Tato politika bude rovněž hrát klíčovou úlohu v podpoře úsilí, které budou muset budoucí členské státy vyvinout k překonání rozdílu v konkurenceschopnosti, a ve zmírňování jejich sociálních dopadů. Jeví se jako nezbytné přejít od „obecných proklamacích regionálního rozvoje“ k cílenému a systémovému přístupu k vypracování „strategie podmínek pro rozvoj průmyslové výrobní základny v krajích“. K tomu nezbytně patří analýza statistických dat.  Autor
Oblast aktivit
Rok0
Sektor
Kraj
Dokument vložen10.8.2006