Název článku 
Anotace 
Rubrika 
Článek vložen     Clear

Počet vyhledaných článků: 12       2 / 2     1 - 2
Implementační plán "Inteligentní specializace České republiky 2016-2017"
Na základě prostudování  materiálu vlády je nastalá situace velmi zneklidňující. Nejen že „Implementační plán, Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2016-2017 neobsahuje ani zmínku o audiovizuálním sektoru, ale celkové vymezení a definování domény kreativních a kulturních průmyslů považuji za nedostatečně zpracovaný.
více...
autor: 25.4.2016
 
Naplňování předběžných podmínek pro využití prostředků EU
Dosud není ze strany EK považována za zcela splněné plnění " Inteligentní specializace", do které spadá i tzv. "kreativní průmysl".  
více...
autor: 25.4.2016
 
Výmaz Sdružení SPOR a Unie sdružení a agentur spotřebitelů
Na sídle společnosti UTRIN ukončily svou činnost dvě organizace, které působily v závislosti na činnosti Sdružení českých spotřebitelů. Tato nezisková organizace se přestěhovala na jinou adresu i v důsledku restrukturalizace činností UTRIN. Všechny tři organizace již na adrese Budějovická 73 nesídlí.     
více...
autor: 18.2.2016
 
Omezení aktivit Agentury hospodářské soudržnosti a zaměstnanosti
V souvislosti s restrukturalizací organizace UTRIN iniciovala společnost valnou hromadu, na byly vyhodnoceny aktivity a činnost Agentury. Nová právní úprava a současně významné změny v postavení a působnosti agentur, zejména v oblasti ochrany spotřebitele a regionálním rozvoji, vedlo ke stavu, že se na Agenturu obrátilo Sdružení SPOR, Unie sdružení a agentur spotřebitelů, HOSOZ Jeseníky, Hosoz Zlínsko se žádostí o sloučení.    
více...
autor: 15.11.2015
 
Sídla společností
Umístění více než dvaceti sídel společností není a nebylo nikdy v zájmu společnosti. 
více...
autor: 5.11.2015
 
Činnosti UTRIN
Firma prochází restrukturalizací dosavadních činností, které vyplývají z nových podmínek na trhu. Cílem je realizovat vlastní rozvojové projekty v rámci vytvořených platforem partnerství pod značkou UTRN.
více...
autor: 16.9.2015