Název článku 
Anotace 
Rubrika 
Článek vložen     Clear

Počet vyhledaných článků: 11       1 / 2     1 - 2
Centrum animace
Nabídka služeb UTRIN

V rámci restrukturalizace společnosti byl vedením společnosti schválen projektový záměr na vybudování centra pro animovanou tvorbu se společně sdílenými kapacity MSP (tzv. centrum společných služeb) spočívající v poskytování odborných služeb v oblasti podnikání s důrazem na marketing, obchod a   ekonomické agendy s cílem poskytování služeb pro firmy působící  v rámci „Klastru animované tvorby“. 

více...
autor: 24.5.2017
 
Klastr služeb UTRIN
Záměrem „Projektu rozvoje služeb UTRIN do roku 2020“ je zpracování reálného programu nabídky služeb v oblasti nově se vytvářeného sektoru „kreativní kultury“. Vyjma oborů skla a textilu se obory zahrnuté do tzv. kreativního průmyslu nevnímají jako součást průmyslu. To se negativně promítá zejména do nedostatečného rozvinutí těchto oborů ve srovnání s ostatními tzv. tradičními průmyslovými obory.Jde zejména o nabídku služeb odpovídající specifickým podmínkám jednotlivých oborů. To vytváří nový prostor pro UTRIN, aby se na bázi klastrů zabýval možností „trhu služeb“ v těchto oborech  a zaměřil se na specializované a na míru poskytované služby specifické skupině firem. 
více...
autor: 15.12.2016
 
HARMONI – Agentura pro podporu 3D animace
Dne 4. 11. 2016 se v Praze se konalo zasedání Valné hromady Harmoni – Agentura pro podporu podnikání. 
více...
autor: 10.11.2016
 
Program Potenciál OP PIK
MPO připravuje program POTENCIÁL na podporu zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. p
více...
autor: 17.8.2016
 
Vzdělávací program ANOMALIA
Vzdělávací program ANOMALIA svým zaměřením vychází a klade důraz na rozvoj praktických dovedností a týmovou spolupráci.
více...
autor: 11.5.2016
 
Implementační plán "Inteligentní specializace České republiky 2016-2017"
Na základě prostudování  materiálu vlády je nastalá situace velmi zneklidňující. Nejen že „Implementační plán, Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2016-2017 neobsahuje ani zmínku o audiovizuálním sektoru, ale celkové vymezení a definování domény kreativních a kulturních průmyslů považuji za nedostatečně zpracovaný.
více...
autor: 25.4.2016