Ukončení jednání se strategickým partnerem
autor: 1.12.2017
Nabídka služeb UTRIN
 
I přes doložení argumentů, že jednání společníka v letech 2015 nemá žádný vtrah k činnosti spolenosti UTRIN vedlo ke krachu jednání. 

Strategický partner vznesl na jednání požadavek na objasnění aktivit JUDr. Z.Kluze, společníka společnosti. Předložil informace o jím založené společností API AGROINDUSTRY LPI se sídlem v Londýně, úzké součinnosti jeho jednání s Vítem Zaorálkem, které nejprve jmenoval ředitelem společností a následně mu prodal podíl společnosti, přehled jeho angažmá ve firmách DAUBRESSE s.r.o., GLENCROS TRADE s.r.o., DRYETREN TRADE s.r.o., Q2 ENERGIE s.r.o., Vrchovina - zemědělská obchodní a.s.,  TYRASIL TRADE s.r.o., Baseland s.r.o., v pozici majitele, společníka, jednatele společností, resp. člena představenstva. Důvodem zájmu strategického partnera bylo, že podle veřejných zdrojů všechny společnosti si podle vyjádření insolvenčních soudů byly dlouhodobě vědomy své úpadkové situace. Všechny je spojovala osoba jednatele, který byl pravomocně odsouzený k 4 rokům a 10 měsícům vězení za zpronevěru a byl hlavou skupiny, jež skupovala oslabené firmy, posílala do nich bílé koně a nechávala rozkrádat jejich majetek. 

Argument, že JUDr. Z. Kluz jednal pouze za svou osobu a že jednání nemá žádný vztah ke společnosti, tedy že nemá nic společného se společností UTRIN a tedy že je nelze považovat za jednání učiněné v rozporu s dobrými mravy nebylo slyšeno. Bylo navíc spojeno s jeho předchozími aktivitami, které se týkalo zřizování sídel společností atd., které rovněž přešly do insolvence, případem pohledávky COOP banky a následný převod přes UTRIN, za porušení zákona, do společnosti, která byla následně v insolvenci. Argumentem pro ukončení jednání bylo, že společnost není schopna zajistit povinnou loajalitu společníka obchodní společnosti vůči této společnosti, resp. vůči ostatním společníkům (akcionářům), resp. vůči cílům, pro něž byla společnost založena (ustanovení § 830 obč. zák. "Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu."); tedy brát ohled na zájmy společnosti i zájmy ostatních společníků, jež mají vztah ke společnosti, tedy zájmy společnosti resp. jejích společníků aktivně podporovat. Společnost tak podle potenciálního strategického partnera není důvěryhodnou.  

Na základě neúspěchu v jednání je proto nutné vyvodit závěry do budoucna. Ukázalo se, že „prověřování důvěryhodnosti firem“ ohledně podnikání firem i společníků je v zahraničí věnována větší pozornost, než se nám v našem prostředí zdá.  Přitom vznesené otázky pocházely až na výjimky z veřejných zdrojů. Zapojení JUDr. Z. Kluze do kontroverzních aktivit okolo Víta Zaorálka je vnímáno jako riziko i pro ty, kteří s celým případem nemají nic společného.