Centrum animace
autor: 24.5.2017
Nabídka služeb UTRIN
 

V rámci restrukturalizace společnosti byl vedením společnosti schválen projektový záměr na vybudování centra pro animovanou tvorbu se společně sdílenými kapacity MSP (tzv. centrum společných služeb) spočívající v poskytování odborných služeb v oblasti podnikání s důrazem na marketing, obchod a   ekonomické agendy s cílem poskytování služeb pro firmy působící  v rámci „Klastru animované tvorby“. 

V rámci realizace vznikajícího „Klastru“ je prověřována i možnost zapojení do mezinárodních a národních struktur, využití prostředků evropského programu MEDIA a národních programů podpor, včetně strukturálních fondů jak investičních, tak neinvestičních. Hlavním cílem schváleného projektového záměru je prostřednictvím vytvoření centra animace, včetně zajištění potřebné technické a odborné infrastruktury vytvořit podmínky pro výrobu animovaných děl a vytvořit podmínky pro zapojení zejména OSČ a MSP do společných projektů, včetně zapojení do mezinárodních konsorcií. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících prostor sídla společnosti, čímž dojde k vytvoření moderního centra animované tvorby a vybudování nového školícího centra v Radonicích. Projekt rekonstrukce se bude financován ze soukromých finančních prostředků společníků, na základě navýšení kapitálu společnosti, čímž budou vytvořeny podmínky pro nezatížení financování rozvojového projektu „Centra animace“.

Práce na projektu podrobně identifikují specifika a jsou vyhodnocovány různé varianty řešení. Probíhají práce  na předběžné studii, která by měla potvrdit vhodnost přestavby současného sídla společnosti.