Klastr služeb UTRIN
autor: 15.12.2016
 
Záměrem „Projektu rozvoje služeb UTRIN do roku 2020“ je zpracování reálného programu nabídky služeb v oblasti nově se vytvářeného sektoru „kreativní kultury“. Vyjma oborů skla a textilu se obory zahrnuté do tzv. kreativního průmyslu nevnímají jako součást průmyslu. To se negativně promítá zejména do nedostatečného rozvinutí těchto oborů ve srovnání s ostatními tzv. tradičními průmyslovými obory.Jde zejména o nabídku služeb odpovídající specifickým podmínkám jednotlivých oborů. To vytváří nový prostor pro UTRIN, aby se na bázi klastrů zabýval možností „trhu služeb“ v těchto oborech  a zaměřil se na specializované a na míru poskytované služby specifické skupině firem. 

Jde například o zajištění dostupnosti specializované infrastruktury, specifických, podnikatelských, podpůrných služeb, či školení. V tomto smyslu jsou klastry formou „sebe-organizace“, jež nabízí konkurenční výhody pro mikro firmy a OSVČ vůči zejména velkým firmám, MSP. Existence objektu UTRIN v Praze a zkušenosti v oblasti průmyslu  vytváří prostor pro uplatnění klastrů, jako nástroje pro kooperaci a spolupráci s dalšími subjekty. Základem je „geografická blízkost“, která je uznávána jako faktor,  usnadňující toky „tichých“ znalostí a neplánované vzájemné vztahy, jež jsou kritickou součástí inovačního procesu. Tento tok spoléhá a je postaven na vůli firem informovat ty ostatní o jejich vlastních znalostech, což závisí na důvěře založené mezi jednotlivými aktéry. Toto může být následně usnadněno prostřednictvím pokračujících kontaktů „tváří v tvář“, kterým efektivní klastrové organizace mohou přispět povzbuzením a podnícením networkingu a kooperace.