HARMONI – Agentura pro podporu 3D animace
autor: 10.11.2016
 
Dne 4. 11. 2016 se v Praze se konalo zasedání Valné hromady Harmoni – Agentura pro podporu podnikání. 

Předseda VH informoval valnou hromadu o zaměření činnosti agentury v roce 2017 s výhledem do roku 2022. Agentura na základě zpracované analýzy vychází z nutnosti specializovat, resp. zúžit činnost Agentury, aby  odpovídala potřebám členů i možnostem. Zaměření činnosti agentury v roce 2017 s výhledem do roku 2022 se na základě zpracované analýzy zaměří na činnost odpovídající potřebám členů i možnostem, tedy 3D animace.