Program Potenciál OP PIK
autor: 17.8.2016
 
MPO připravuje program POTENCIÁL na podporu zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. p

UTRIN v rámci analýz podporuje navrhuje vznik „právnické osoby“, která by působila jako centrum animovaného průmyslového výzkumu. K tomu lze využít program, který se dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky .  

Podporovanými aktivitami jsou:

a)       založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,

b)      v případě malých a středních podniků („MSP“) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.