CENTRUM PRO KONKURENCESCHOPNOST A ROZVOJ  
  
VIZE 
Vytvořit konkurenceschopnou firmu v oblasti poradenství pro kreativní průmysly s důrazem na možnosti využití možností ICT. 


MISE 
Poskytovat subjektům působícím v kreativních průmyslech informace, nová řešení a hledání trhů pro jejich výroby a služby vycházející z analytické práce v oblasti kreativního průmyslu ve světě,  EU a ČR.   
CÍLE   
1. Vybudovat platformu pro spolupráci s možností vytvoření zázemí pro začínající podnikatele v oblasti kreativního průmyslu. 
2. Vytvořit odborné zázemí pro analytické práce.
3. Zlepšovat metody a postupy spojené s informační, poradenskou a vzdělávací činností. 
4. Vytvořit zázemí pro spolupráci a kooperaci v rámci spolupráce s experty a specialisty. 
5. Vybudovat síť stálých klientů využívající komplexní služby. 

   
·   POSKYTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Poskytuje služby zaměřené na komunikace mezi subjekty v rámci sítě internet nebo i vlastních sítí ( např. videokonferencí)

·   POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O TRHU  
Poskytování ucelených informací zdrojích a možnostech na trhu zemí EU“ v oblasti kreativního průmyslu.  

·   VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Pro potřeby klientů organizuje pracovní setkání, semináře, poskytuje nebo zprostředkovává odborné konzultace, zejména v oblasti animované tvorby pro potřeby malých a středních firem a OSVČ.    
·   ZPROSTŘEKOVÁNÍ   OBCHODNÍCH KONTAKTŮ
Pro  potřeby navázání pracovních vztahů organizuje kulaté stoly, zpracovává analýzy, dotazníková šetření, marketingové studie a analýzy, benchmarking oborů, studie pro vytváření "klastrů", včetně organizování konzultaci, zejména pro potřeby malých a středních firem a dalších klientů z řad podnikatelů, municipalit či neziskového sektoru.