Distancování se od společností spojovaných se značkou UTRIN
6.2.2017

Na základě reakcí našich klientů a negativních poznatků, které se významnou měrou promítá do aktivit poradenství. Vnímáme potřebu vyjádřit se ke spojování naší společností s 34 organizacemi, které měly nebo stále ještě mají sídlo na adrese našeho sídla. Mnohé z nich jsou v likvidaci, či byly již vymazány. Internet poskytuje možnost získat o firmách informace, zejména vyhledávače jsou pro zákazníky primárním zdrojem informací, cítíme potřebu zveřejnit, že informace o 36 společnostech, že jejich sídlo bylo či je na adrese sídla naší společnosti nemá se společností Ústav technického rozvoje a informací s.r.o. spojitost. Chápeme, že zejména pro klienty, kteří neznají naší společnost z předchozích aktivit, je informace o sídlech níže uvedených společností zdrojem pochybností. Společnosti se sídlem na adrese Budějovická 73, Praha 4 :   

Omid - 20 s.r.o., IČO 28169743

MARZOM s.r.o IČO 26210525

VOICE Company s.r.o., IČO 25799550

DELTA INC plus s.r.o v likvidaci , IČO 25701142

NAT plus s.r.o. v likvidaci, IČO 25683705

THEMA plus s.r.o.,  IČO 26118882- vymazána

Alese holding s.r.o., IČO 25776240 - vymazána

Koroli trading s.r.o., IČO 25769103- vymazána

Ankor trandink s.r.o., IČO 261 31 617 – vymazána

Marius plus s.r.o., IČO 25778013

VLAMAR plus s.r.o. IČO 25692933

STEELPROM s.r.o. IČO 25781324

DELUK plus s.r.o., v likvidaci, IČO 25714520

WIKA plus s.r.o., IČO 25783076 - vymazána

THEMA plus s.r.o. IČO 26118882 - vymazána,

DAKOTA plus s.r.o., IČO 25769766 - vymazána

KRASKOV plus s.r.o., IČO 25745999 - vymazána

ROTI plus s.r.o., IČO 25693204 – vymazána  

ANKOR trading CZ s.r.o., IČO 26131617 -  vymazána

NEW WINDODOWS s.r.o., IČO 26123495 - vymazána

Dubai business centre development s.r.o., IČO 28169751

POLART s.r.o., IČO 26428644

Valenta puls s.r.o., IČO 25085492

Enver plus s.r.o.,  IČO 25693212 -vymazána

Bocher plus s.r.o. , IČO 25711873 - vymazána

Priority World s.r.o. IČO 25712861 -vymazána

Anglo max IČO 25723685

Sanad plus s.r.o., IČO 25735560 - vymazána

Tair Praha s.r.o., IČO 25769171 - vymazána

UTILa company s.r.o., IČO 25799568  -vymazána

CZ – majestic s.r.o., IČO 26123347 -vymazána

 Brachma s.r.o. IČO 26464136 -vymazána

Vidon s.r.o., IČO 27201252

 

Jsme  si plně vědomi, že dobrá reference hraje důležitou roli, zejména přesvědčení o důvěryhodnosti společnosti. V životě každé firmy se objeví moment, který je potenciálním rizikem pro vztah s klienty, zákazníky.   Naše společnost se potýkala s problémy vzniku “office house” na  adrese sídla společnosti. Činíme kroky, které by po právní stránce uvedly věc sídel do souladu s právem. Více než deset let se nám to však nedaří. Z toho důvod považujeme za nezbytné, v zájmu dobré komunikace se zákazníky,  veřejně se distancovat od výše uvedených firem. Je naší snahou stavět na dobrém jménu firmy. Ta se opírá a vychází z výsledků profesionálně odvedené práce spojené s požadovanou odborností. Profesionalita neznamená jen kvalitní výrobek nebo službu, ale představuje také v širším kontextu hlavně čestnost, jejíž samozřejmou součástí je přímá a otevřená komunikace s partnery a klienty.  Chceme klienty informovat, že vedení společnosti s 36 společnostmi nikdy nejednalo a tyto společnosti měly či mají sídlo bez jakéhokoliv právního důvodu. Přes to, že těmto společnostem bylo umožněno bývalým jednatelem souhlas s umístěním sídla, došlo k tomu na základě porušení společenské smlouvy společnosti a interních předpisů. Bývalý jednatel se neúčastnil a nepodílel na aktivitách společnosti. Možné spojování jeho osoby či výše uvedených společností se službami pod značkou UTRIN nemají žádnou souvislost. Děkujeme za pochopení.