Nabídka poradenství UTRIN na 1.pololetí 2017
1.12.2016

UTRIN nabízí konzultace a zpracování podnikatelského plánu. Podnikatelský plán je základním dokumentem pro obchodní úspěch. Jde o živý dokument, obecně s výhledem na 3-5 let, jakou cestou se má společnost vydat v úmyslu růstu výnosů. Obory „kreativního průmyslu“ nemají tradici v oblasti plánování a strategického řízení. Přesto, nebo právě proto je nutné jít „standardní cestou“ podnikání.      

Pokud jste zavedený podnik, nezapomeňte že zásadní je ujasnit si zejména následující informace:

·         Poslání - co vaše firma má za cíl dosáhnout

Udělejte si čas a přemýšlejte o své obchodní strategii. Přemýšlejte o tom, co je jedinečné pro vás, co umíte nejlépe, a co byste chtěli dělat. Přemýšlejte o tom, co chtějí ostatní chtějí, co děláte vy. Pak přemýšlet o tom, jak budete prodávat a komu.

 

·         Informace o zaměstnancích -  jejich role a počet zaměstnanců, vycházejte z rozpočtu výdajů, které zahrnují investice a mzdy, jako zásadní faktory pro váš rozvoj.

Aplikujte strategické zaměření; přemýšlet o tom, co neděláte, berte na vědomí, že všechno nemůžete dělat sami.

·         Podmínky růstu – faktory ovlivňující růst.

Posilujte  své kreativního myšlení a zkuste vyjít z příběhu o tom, co se stane, když se váš ideální zákazník rozhodne koupit od vás výrobek/službu. Příběh začněte popisem jak vypadá váš ideální zákazník - jak je starý, jakého pohlaví, co má rád, co nerad, jaká používá média, jakou vykonává práci, jak vypadá jeho rodina, prostě všechno. Potom si vytvořte podrobný příběh o tom, jak by takového zákazníka oslovila vaše firma, proč by se měl rozhodnout pro vás, jaký problém si vyřeší, nebo co získá, nebo co potřebuje. Nespokojte se obecnostmi. Zpracujte si skutečný, ale imaginární příběh o skutečném zákazníkovi, který je pro vás klíčový. V některých případech budete mít více než jedno „jádro“ příběhu. Cílem je revidovat a zkonfrontovat si svou představu o trhu a marketingu, s čerstvými příběhy, které odráží to, co se opravdu děje a jak se to změnilo od poslední době na trhu a co máte udělat jinak. Udržujte své podnikatelské vize čerstvé.

Na základě toho pak sestavte SWOT analýzu, abyste získali představu jaká je vaše pozice a jak můžete využít silné stránky a minimalizovat nedostatky. Jaké jsou příležitosti a hrozby a jak přizpůsobit svou strategii k využití příležitostí a vyhnutí se hrozbám.

 

Produkty / služby - produkty nebo služby ve srovnání s konkurencí.

Zaměřte se na průzkum trhu nebo cílovou skupinu s tím, že budete vycházet z pohledů a názorů několika zákazníků (usilovat o 10 nebo 15). Udělejte si čas a ujasněte si, co děláte dobře a co děláte špatně, co na trhu schází, co by bylo možné dělat jinak. Zeptejte se, co si myslí o trendech, sociálních médiích a atd. Nauč se naslouchat s cílem poučit se. Vycházejte s vlastních zkušeností, ne zkušeností jiných.

·         Zdroje financování  - financování vlastních zdrojů, cizích zdrojů, případně možnosti dotací atd.

Základem je důkladná analýza trhu. Obsahuje informace o potřebě či mezery ve svém cílovém trhu, a jak může váš záměr vyplnit mezeru. Je nutné, abyste svůj plán, své podnikání řídili, musíte vycházet z předpokládaných výdajů na výrobu a prodej, předpokládané ceny výrobků a služeb a výnosy, cash flow. To vše je plánování. A vše by mělo vycházet z účetnictví, abyste mohli podnikání sledovat v účetnictví. A kromě účetních čísel musíte myslet i na jiná hlediska, jako je vývoj na trhu.