Potenciál je v kreativním průmyslu
15.3.2014

Kreativní průmysly mají obrovský potenciál a jsou hnací hospodářského a sociálního rozvoje. Představují vyšší než průměrné tempo růstu a vytváření pracovních míst a jsou kanálem kulturní identity, který hraje klíčovou úlohu při podpoře kulturní rozmanitosti. V reakci na překonání ekonomické a finanční krize a na základě přístupu vlády je odpovídající reakcí zahájení provádění analýz zaměřené na potenciál kreativního průmyslu se zaměřením na vymezení role UTRIN v této oblasti.

    

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek pozval zástupce Evropské komise, aby s nimi jednal o podpoře kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky. "Budoucnost České republiky nespočívá jen v tradičním průmyslu, ale vznikají zde i nová odvětví založená na spojení digitálních technologií a kreativity,“ upozorňuje Bělobrádek.

Tato oblast zasahuje kromě vědy a výzkumu také do rezortu průmyslu a kultury, dosud se ale této důležité problematice nikdo systematicky nevěnoval. Bělobrádek proto chce, aby jeho úřad působil jako koordinační centrum pro tuto oblast.