UTRIN je agenturou práce.
27.5.2009
V rámci restruktrualizace služeb v důsledku finanční krize UTRIN získal akreditaci MPSV pro zaměstnávání pracovníků z tuzemska i zahraničí. Jde o reakci na očekváaný vývoj na trhu, kdy odobrné činnosti zejména pro MSP budou zaměstnavatelé řešit formou zajištění prostřednictvím specializovaných agentru práce. UTRIN vychází z předpokladu, že pro většinu profesí bude nezbytné jak proškolení, zejména pro absolventy, tak i zajištění trvalého přísunu odborných informací ve forně vzdělávání. V tomto směru chce činnost agentury práce navázat na akreditace udělené MŠMT pro vzdělávání.