Jednání se strategickým partnerem
2.11.2018

Společnost UTRIN je  v počáteční fázi jednání o spolupráci s renomovanou zahraniční  společností. Cílem jednání je  vznik konkurenceschopné společnosti na trhu animovaných děl jako forma, jak  tím lépe čelit problémům v odvětví, kde roste potenciál v důsledku nových technologií a digitalizaci. 

Snaha o spolupráci vznikla v důsledku zájmu v zahraničí o  rozvíjející se společnost Bohemian multimédia s.r.o., dceřinou společnost Danto a.s., která spolu s UTRIN  zpracovala projekt multimediálního centra animovaného průmyslu. 

„Zatímco strategické důvody spolupráce se na prvním jednání převážně potvrdily, došlo však k vznesení požadavku, který byl uveden jako detail. Jde o pochybnosti o důvěryhodnosti společníka UTRIN. Na jednání partner předložil dokumenty o podnikání společníka a vznesl otázky týkající se “etiky” podnikání. Partner považuje transparentnost a důvěryhodnost za nutnou podmínku spolupráce. Předložené informace se týkají celé řady  aktivit společníka v letech 2015. Žel  potvrzují informace o jednání společníka, které se přímo týkaly společnosti UTRIN v předchozích letech. Potvrzují obavy o nedůvěryhodnost společníka UTRIN, která jsou potvrzována informacemi o jeho “podnikání”. 

Jednání budou pokračovat počátkem prosince, kdy partner má přijet k podpisu partnerství za předpokladu, že se podaří vyvrátit pochybnosti o důvěryhodnosti společníka. Pokud se nepodaří ujistit partnera na základě dokumentů, partner jednání ukončí. Zveřejnění této informace je proto prvním krokem, ke kterému se společnost UTRIN na jednání zavázala.