Prohlášení podniku
9.3.2017

Vzhledem k opakovaným žádostem o informace, které se netýkají podnikání společnosti Ústav technického rozvoje a informací s.r.o., dále jen UTRIN, společníka JUDr. Z. Kluze, resp. firem kterým dal souhlas s umístěním sídla je nucena společnost učinit prohlášení. Co se týká úpadků a úpadkových řízení firem, nemá společnost žádnou informaci týkající se převádění majetku těchto společností, aby získali příznivější postavení, tedy že může docházet k úbytku hospodářských činností, kdy věřitelé získají zpět méně, než by jinak mohli získat. Naše společnost je ve stejné situaci, kdy došlo tzv. nečestnému úpadkovému řízení, tedy že se nejednalo o „Čestný“ neúspěch, kdy k podnikatelskému neúspěchu nedošlo zjevnou chybou vlastníka nebo manažera, tj. úpadek proběhl čestně a podle pravidel. Proto společnost chápe, že mohlo dojít k podvodnému nebo nezodpovědnému jednání. Společnost UTRIN se aktivně podílí, účastní konzultací EK, i na základě zkušeností se zřízením „Office house“ na opatřeních přijatých v rámci EU k většímu rozlišování mezi čestným a nečestným úpadkem. Cílem je, aby úpadkové režimy rozlišovali mezi dlužníky, kteří při zadlužování jednali či podnikali čestně, a těmi, kteří jednali nečestně, tedy aby byla zavedena ustanovení, že úmyslné nebo nezodpovědné nedodržení právních povinností se strany dlužníka má za následek občanskoprávní postih či případně trestněprávní odpovědnost.